Wycena udziałów w spółce z oo


Nazwa firmy: Podatkiwspolce.pl

Adres: - -

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: --

Telefon:

Oceń firmę (0 z 0 głosów)
Opis:


Istnieje wiele atrakcyjnych rozwiązań, które mogą zwiększyć ilość oszczędności danej osoby. Jednym z nich jest kupno udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczególnie popularne stały się start-upy, które w wielu przypadkach okazują się strzałem w dziesiątkę. Niemalejącym zainteresowaniem cieszą się również firmy z nieco dłuższą tradycją. Nie wystarczy jednak znaleźć odpowiedniej spółki, która wydaje się być opłacalną. Inwestowanie to pewnego rodzaju sztuka, która wymaga odpowiednich umiejętności oraz informacji w celu określenia wartości udziałów. Kwestia zakupu udziałów w takie spółce została dogłębnie poruszona na stronie podatkiwspolce.pl.

Wycena udziałów w spółce z o.o. pozwala na podjęcie decyzji na temat ewentualnego kupna oraz ich ilości. Warto pamiętać, że za każdymi udziałami stoi pewna firma. Powinniśmy więc przede wszystkim zainteresować się jej działalnością. Należy sprawdzić jej kondycję finansową, status prawny oraz efektywność. Najbezpieczniej zacząć więc od sprawdzenia podstawowych informacji na jej temat w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie znajdziemy między innymi sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku oraz informacje dotyczące właściciele oraz zarządu. Aby uzyskać więcej szczegółów, koniecznie jest również przeczytanie umowy danej spółki. Kluczowym etapem w ocenie kondycji jest przeanalizowanie jednak poszczególnych pozycji sprawozdania, które w większości przypadków obejmuje:

  • wprowadzenie,
  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • informacje dodatkową.

W przypadku spółek, mogących poszczycić się bardzo dobrą kondycją finansową, cena za udziały może przekraczać cenę nominalną. Sytuacja wyglądać będzie inaczej, gdy okaże się, że spółka znajduje się w złej sytuacji majątkowej. Wartość rzeczywista może bowiem być niższa od wartości nominalnej. 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek dokumentowania każdej złotówki. Dokładne zapoznanie się z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat umożliwia wszystkim potencjalnym inwestorom podjęciem słusznej decyzji oraz ocenę sytuacji tej spółki. Nie warto kierować się więc subiektywnymi ocenami na temat opłacalności inwestycji. Aby odpowiednio wycenić udziały, konieczna jest dogłębna analiza oraz zaznajomienie się z wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi jej działalności.

Data dodania: 14-11-2018
Autor: Kajetan Malinowski
Źródło:
http://podatkiwspolce.pl/zakup-udzialow-spolce-o-o/


Opinie o Podatkiwspolce.pl


Moim zdaniem, tylko rzetelna analiza sytuacji finansowej spółki, może nas uchronić przed błędną decyzją, kiedy chcemy zakupić udziały w danej spółce. Podstawę tego stanowią sprawozdania finansowe oraz umiejętne ich przeanalizowanie, które powie nam jaka jest kondycja finansowa firmy.
By:Amelia Zielińska
Data:2018-07-12 11:29:14
Ocena: 4Firmy w okolicy