Jak oznakować substancje niebezpieczne?


Nazwa firmy: BHPEX sp. j.

Adres: Sasankowa 1

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-012

Telefon: 68 411 40 00

Oceń firmę (5 z 1 głosów)
Opis:


Substancje niebezpieczne dla zdrowia lub życia człowieka powinny być oznaczone w odpowiedni sposób. Ważne jest, aby zadbać o odpowiednie np. naklejki, które w widoczny sposób poinformują o możliwych skutkach ubocznych bezpośredniego zetknięcia się z substancją.

To, jakie jest oznakowanie substancji niebezpiecznych, zależy od tego, nie tylko do czego substancja jest wykorzystywana, ale również od tego, jakie zagrożenie ze sobą niesie.

Oznakowanie substancji niebezpiecznych nie może być przypadkowe, ponieważ w przeciwnym razie znaki nie byłyby odpowiednio rozumiane przez osoby, które potencjalnie podejmują ryzyko. Oznakowanie jest wymagane, gdy jedna lub mieszanina substancji chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, mogą spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Trzeba pamiętać, że przy substancjach niebezpiecznych zawsze należy zachować wzmożoną czujność i starać się postępować według zasad bezpieczeństwa. Znaki obecne na np. pojemnikach mają również wzmóc naszą czujność i poprawić nasze bezpieczeństwo.

Wyróżnić można znaki np. substancja drażniąca, substancja toksyczna, substancja wysoce łatwopalna, substancja niebezpieczna dla środowiska. Znaleźć również można znaki takie jak substancja szkodliwa czy też substancja bardzo toksyczna. W sytuacji, kiedy pracownicy obchodzą się z cieczami lub ciałami stałymi, które mogą wywołać np. poważne poparzenie, obowiązkowe jest odpowiednie oznakowanie takich substancji. Każda substancja niebezpieczna powinna być oznaczona naklejką w miejscu widocznym dla pracownika.

Pracownicy pracujący szczególnie w trudnych warunkach. Powinni zwracać większą uwagę na to, z jakich substancji korzystają tak, aby zapobiec ewentualnemu np. poparzeniu, skażeniu środowiska. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być szczególnie stosowane tam, gdzie pracownicy mają kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Często jednak praca z takimi substancjami wywołuje np. alergie, zatrucia, choroby skóry, nowotwory.

Na bhpex.pl znajdziesz ofertę firmy, która posiada w swojej ofercie oznakowanie substancji niebezpiecznych.

 

Opinie o BHPEX sp. j.


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!Firmy w okolicy