Brak plugina Macromedia Flash.

Zaproszenie

XXX-lecie zabrzańskiej kardiologii dorosłych i dzieci - czyli jubileusz, który cieszy, ale i bardzo  zobowiązuje
 
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
 
Kolejny raz witamy w Zabrzu na XXI Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej ,,Postępy w Rozpoznawaniu i Nowoczesnym Leczeniu Chorób Serca, Płuc i Naczyń”. Kłaniamy się twórcom nowoczesnej zabrzańskiej Kardiologii w osobach dr Lilii Goldstein - wybitnego kardiologa dziecięcego, twórczyni nowoczesnej łódzko-zabrzańskiej szkoły kardiologii dziecięcej oraz Profesora Stanisława Pasyka, wybitnego polskiego kardiologa, którego doświadczenie zawodowe wyniesione z krakowskiej i amerykańskiej  kardiologii  było dalej odważnie rozwijane w Zabrzu. Jego szczególnym wyrazem było wprowadzenie po raz pierwszy w Polsce nowego modelu leczenia zawału serca - zastąpienie mało  skutecznej trombolizy  angioplastyką wieńcową. Dziękujemy Profesorom Janowi Wodnieckiemu, który w sposób bardzo życzliwy i harmonijny w trudnych czasach niedostatku i wyrzeczeń dbał, aby rozwojowi kardiologii towarzyszyła zawsze dobra współpraca z kardiochirurgami, z Prof. Zbigniewem Religą na czele i anestezjologami. Przez 30 lat ich następcy, dzisiaj już znani profesorowie kardiolodzy: Lech Poloński, Zbigniew Kalarus, Mariusz Gąsior, Jacek Białkowski, Michał Tendera, Ewa Kozielska, Małgorzata Szkutnik, Andrzej Lekston, Paweł Buszman, Tomasz Kukulski, Beata Średniawa, Oskar Kowalski, Michał Zakliczyński wychowali kolejne pokolenia utalentowanych kardiologów, dobrze współpracujących z kardiochirurgami i anestezjologami, profesorami Zbigniewem Religą, Marianem Zembalą, Januszem Skalskim, Piotrem Knapikiem, Ewą Kucewicz, Andrzejem Bochenkiem, Stanisławem Wosiem i ich wychowankami i współpracownikami.
Sukcesy zabrzańskiej kardiologii to sukces  przede wszystkim ludzi i podejmowanych przez nich wyzwań klinicznych, naukowych, organizacyjnych, szkoleniowych, wdrażanych innowacyjnych metod leczenia w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii dorosłych i dzieci oraz prowadzonych prac badawczych i wdrożeniowych.

 

Witając naszych Gości, wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy, dziękując za przyjęcie naszego zaproszenia i obecność, dzielimy się z Państwem osiągnięciami zgromadzonymi w minionych 30 latach oraz zapraszamy do aktywnego udziału w interesującym i bardzo wielokierunkowym programie edukacyjno-naukowym tegorocznej Konferencji. Obok bogatej propozycji sesji warsztatowych dla studentów, rezydentów, ale i specjalistów w zakresie interwencyjnej kardiologii, elektroterapii, niewydolności serca, nadciśnienia płucnego, nowoczesnej małoinwazyjnej kardiochirurgii, intensywnej terapii wiele miejsca poświęcono zagadnieniom nowoczesnej opieki kardiologicznej i nowemu zadaniu, jakie wyznacza się wobec  zespołowego leczenia z udziałem kardiologa, kardiochirurga i anestezjologa.  

W tym roku polecamy cztery sesje plenarne. To wizytówka naukowa naszej konferencji, dokumentująca postęp, jaki dokonał się w nauce i  nowoczesnej medycynie sercowo-naczyniowej - prezentowany w obszarze hybrydowego leczenia schorzeń serca (I Sesja Plenarna ), medycyny regeneracyjnej (II Sesja Plenarna), nanotechnologii w medycynie sercowo-naczyniowej (III Sesja Plenarna ) i postępów w zakresie diagnostyki i terapii zakrzepicy naczyń (IV Sesja Plenarna). Wykładowcami w tych sesjach będą wybitni światowi i polscy eksperci, reprezentujący medycynę, biofarmację, bioinżynierię i nauki podstawowe, bowiem współgospodarzami tegorocznej konferencji są, obok Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, także Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska i Kardio-Med Silesia, czyli Śląskie Centrum Nowych Technologii i Wdrożeń w Medycynie Sercowo-Naczyniowej w Zabrzu.
 
Szanowni Państwo,
korzystając z okazji i Państwa wizyty w Zabrzu, zachęcamy, abyście poznali bliżej to ambitne miasto, jego poprzemysłowe unikalne muzea i rekreacyjne parki, poczuli urok wielokulturowej i wielonarodowej tradycji, śląskiej solidności i gościnności, a także zakosztowali dobrej regionalnej kuchni.

Dziękujemy za bardzo  udane i dynamiczne wspólne 30 lat!
 
W imieniu organizatorów:

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego               Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca

Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński                               Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala